1. Vehicles in Future Updates

Updated

2. 112 in HD

Updated

3. A43 in HD

Updated

4. AMX 50 Foch in HD

Updated

5. Type 5 Chi-Ri in HD

Updated

6. Crusader 5.5-in SP in HD

Updated

7. Durchbruchswagen 2 in HD

Updated

8. FCM 36 Pak 40 in HD

Updated

9. Leichttracktor in HD

Updated

10. M4A2E4 Sherman in HD

Updated

11. Matilda IV in HD

Updated

12. Pz.Kpfw. B2 740 (f) in HD

Updated

13. Pz.Kpfw. III Ausf. E in HD

Updated

14. Pz.Kpfw. V/IV Alpha in HD

Updated

15. Pz.Kpfw. I Ausf. C in HD

Updated

16. Pz.Kpfw. III/IV in HD

Updated

17. T2 Light in HD

Updated

18. VK 30.02 (M) in HD

Updated
Close