VN-VA

[VN-VA] Viet Nam Volunteer Army

Overcome any disadvantage, complete any task, defeat any enemy

Created: ---

Vì nhân dân quên mình, vì leader mà hy sinh.


We are expeditionary force of VNPA.
We sail around the world to complete any mission of our fatherland.
No where home, home is any where.


Hiện tại các thành viên trong clan phần lớn đã chuyển về server SEA, số lượng người online rất ít, Nếu bạn nào vẫn muốn vào clan thì gửi application.
Thanks!

Military Personnel (18) Data as of

# User Name Position Joined